Przejdź do treści

Sobótka w Drohiczynie

  • przez

W niedziele 20 czerwca Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie zorganizował Naburzańską Noc Świętojańską. Głównym punktem programu było puszczenie wianków na wody Bugu, poprzedzony widowiskiem „wianki na Podlasiu”, który przypomniał dawne, podlaskie i słowiańskie zwyczaje związane z nocą kupały.