Przejdź do treści

Jubileusz 15-lecia zespołu.

  • przez

W Sokołowie działają od piętnastu lat i chyba trudno znaleźć kogoś, kto o nich nie słyszał. O kim

mowa? O „Sokołowianach” oczywiście!

Zespół Pieśni i Tańca „Sokołowianie” powstał w 2002 r. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu wielu

osób: począwszy od dyrektora zaprzyjaźnionego ZS nr 1 Jana Rosochackiego, Marii Koc – ówczesnego

dyrektora SOK, władz miasta, Kazimierza Soszki – nauczyciela i muzyka, na entuzjastycznej młodzieży

skończywszy. I chociaż wydawać by się mogło, że folklor czy kultura ludowa nie jest tematem

interesującym młodych ludzi, to okazuje się, że sokołowska młodzież z wielkim zaciekawieniem,

licznie stawiła się na pierwszych etapach rekrutacji do Zespołu. Przez piętnaście lat niewiele się w tej

kwestii zmieniło. Co roku szeregi „Sokołowian” zasila grupa młodych osób gotowa wziąć udział w tej

niezwykłej przygodzie. Było to widać na dwóch koncertach galowych organizowanych z okazji

piętnastych urodzin grupy. Na wielkiej scenie SOK wystąpiło ponad 150 tancerzy ze wszystkich grup:

od najmłodszych „Sokołowian” począwszy, na Grupie Rodziców skończywszy. Ku zaskoczeniu

publiczności pojawiła się również grupa Old Boy’ów, czyli tancerzy, którzy już dawno realizują swoją

życiową drogę poza Sokołowem. Każdy z nich jednak stwierdził, że członkowie Zespołu są ich drugą

rodziną, dlatego Jubileusz jest także ich świętem i nie mogło ich na nim zabraknąć.

Jak na urodziny przystało, nie mogło obyć się bez uroczystej gali z udziałem najznamienitszych gości.

W Sokołowskim Ośrodku Kultury poza przedstawicielami samorządów, parlamentarzystami,

przedsiębiorcami, pojawili się przedstawiciele: Mazowieckiego Instytutu Kultury, Polskiej Sekcji CIOFF

i członkowie Zespołów Pieśni i Tańca z Katowic, Zamościa, Ełku, Warszawy, Waliszewy, Siedlec,

Lublina, Puław i Węgrowa. Nie zabrakło również przyjaciół, rodziny i przedstawicieli zaprzyjaźnionych

ośrodków kultury.

„Sokołowianie” podbili serca mieszkańców naszego miasta, o czym świadczyła ogromna frekwencja

publiczności, która salę widowiskową zapełniła po brzegi zarówno podczas piątkowego jak i

niedzielnego koncertu.

Uroczystość nie mogła obyć się bez serdecznych życzeń i upominków dla jubilatów. Szczególną

hojnością wykazali się sponsorzy, którzy wspierają Zespół od samego początku. Przedstawiciele

Sokołowskich Zakładów Mięsnych przekazali na ręce Jubilatów bon o wartości pięciu tysięcy złotych.

Wsparcia finansowego w wysokości tysiąca złotych udzielił również Powiat Sokołowski. Poza

nagrodami rzeczowymi pojawiły się również inne wyróżnienia. Jedną z nich jest Odznaka Honorowa

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury”, którą wyróżniony został cały

Zespół Pieśni i Tańca „Sokołowianie”. Pani Iwona Kopiwoda, oraz Kazimierz Soszka zostali docenieni

przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, który wyróżnił ich zaszczytnym tytułem „Pro

Mazovia”. W imieniu Marszałka pamiątkowy dyplom wręczyła Janina Ewa Orzełowska.

Jubileusz jest również doskonałym momentem na podziękowania dla wszystkich, którzy bez względu

na okoliczności, mocno dopingują tancerzy, udzielają im wsparcia i pomagają w każdej potrzebie. Na

szczególne podziękowania zasługują sponsorzy, bez których pomocy funkcjonowanie Zespołu nie

byłoby możliwe. Mowa tu o przedstawicielach Sokołowskich Zakładów Mięsnych, Powiatowego

Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim, Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno-Komunalnych,

Motir ABS, Dar-Gaz, Efekt Studio oraz sieci sklepów Gama i Topaz.

Poza wsparciem finansowym liczy się również wsparcie merytoryczne i organizacyjne, którego w

intensywnych przygotowaniach do tych wyjątkowych koncertów udzielili przyjaciele i pracownicy

Sokołowskiego Ośrodka Kultury. Sztab ludzi, który zajął się nagłośnieniem, oświetleniem, a także całą

oprawą estetyczną i medialną tego wydarzenia. Szczególne podziękowania należą się pani Alinie

Simanowicz za ogromne wsparcie organizacyjne oraz Aleksandrze Rykale, która na swoje barki wzięła

odpowiedzialność za projekt i realizację pamiątkowego wydawnictwa, scenografii, a także

przepięknej i pomysłowej wystawy prezentowanej w Galerii DOM. Dzięki Januszowi Mazurkowi,

Zespół mógł wziąć udział w profesjonalnej sesji fotograficznej, której efekty zachwycają i są widoczne

na pamiątkowych fotografiach. Zespół szczególne podziękowania skierował również w stronę

dyrektora Sokołowskiego Ośrodka Kultury, Marcina Celińskiego za wspieranie idei upowszechniania

tradycji i dziedzictwa narodowego. W tym miejscu nie można pominąć również władz miasta, które

nieustannie wspierają Zespół, a jego powstanie było możliwe dzięki ich przychylności. Przemiłym

prezentem ze strony władz miejskich było nadanie przez Radę Miasta, na wniosek burmistrza, tytułu

Zespołu Reprezentacyjnego Miasta Sokołów Podlaski.

Tradycją Zespołu jest nadawanie tytułu Honorowego Członka Zespołu osobom, które szczególnie

mocno wspierają jego rozwój. Pierwszą odznaczoną, podczas Gali Jubileuszowej z okazji 5-lecia

istnienia grupy, była pani Maria Koc. Pięć lat później ten zaszczytny tytuł otrzymał Jan Brodka,

przedstawiciel CIOFF, a w tym roku w szeregi „Sokołowian” wstąpił Bogusław Karakula Burmistrz

Miasta Sokołów Podlaski, który uroczyście obiecał, że na kolejnym Jubileuszu zatańczy razem z

Zespołem.

Na koniec, w myśl zasady, że ostatni będą pierwszymi, na szczególnie uznanie zasługują gwiazdy tego

Jubileuszu, czyli tancerze i kapela. Bez nich nie byłoby tego wielkiego widowiska! Tygodnie

przygotowań, litry wylanego potu, godziny spędzone na sali treningowej, a także wielkie

zaangażowanie, wytrwałość i profesjonalizm są godne podziwu. Występy są owocem żmudnej pracy

nie tylko tancerzy, ale również kadry Zespołu, w której skład wchodzą: Iwona Kopiwoda-kierownik

artystyczny i główny choreograf, Kamil Zaliwski–instruktor tańca, Kazimierz Soszka-szef kapeli, Jan

Rosochacki-kierownik organizacyjny oraz Magdalena Tejchma-nauczyciel śpiewu.

Szczególną wytrwałością obok kadry i tancerzy wykazują się również ich rodzice i opiekunowie. To oni

zajmują się praniem i prasowaniem strojów, przeróbkami krawieckimi, a przede wszystkim

dowożeniem dzieci na koncerty i zajęcia. Jak widać na wielki sukces musi pracować cały sztab ludzi,

którzy oddają się temu całym sercem, co szczególnie docenia Iwona Kopiwoda.

„Przez minione 14 lat, od kiedy pracuję z Zespołem, poznałam masę niezwykłych osobowości i

ukrytych talentów. To dzięki nim, nasze sukcesy z marzeń mogły przerodzić się w rzeczywistość.

Szczególnie mocno dziękuję za zaangażowanie, wytrwałość i wyrozumiałość, bo wiem, że praca ze

mną nie zawsze jest łatwa. Jednak wiem, że warto. Dziękuję wszystkim, którzy w naszych szeregach

spędzają swój wolny czas, pokonują swoje słabości i sprawiają, że stają się one naszym wspólnym

sukcesem.”