Skip to content

Staff

Management

Iwona Kopiwoda

Chief Executive
Choreographer

Kazimierz Soszka

Band Executive

Anna Maria Maliszewska

Voice Teacher

Band

Kazimierz Soszka

Accordion

Dariusz Zawadzki

Drum

Tomasz Mirowski

Violin

Weronika Bieńkowska

Violin

Aneta Karpeta

Clarinet